The Book Of A Thousand Stories

Beschrijving Scene 1
Beschrijving van de stijl en sfeer van het hele verhaal

De hoofdpersonage is een blonde tienerjongen met zachte trekken in zijn gezicht. De jongen is net verhuisd en in deze voor hem vreemde stad heeft hij maar moeite om aansluiting te vinden bij zijn leeftijdsgenootjes. Hij is af en toe best eenzaam. Omdat hij nog niemand kent is hij erg op zichzelf en houdt hij er van om net buiten de rand van de stad op ontdekking uit te gaan.

Op een dag stuit hij op een bijzondere plek. Een lange brug leidt over water naar een nauwe gang, met enorme hoge, stenen wanden, die toegang geeft tot een klein en best mysterieus eilandje. Bovenop de toegang staat een huizenhoog, houten figuur die wel wat van een wachter weg heeft. De jongen vindt het best spannend en met kriebels in de buik loopt hij de brug over. Op het eilandje vind hij wat verlaten huisjes in het bos. Hier vind hij, in een verder volledig lege ruimte, een oud boek.

Hij stoft het boek af en gaat ergens op de grond zitten. Hij bewondert het boek nog even en slaat dan de eerste bladzijde open. De jongen is verbaasd. Het is een leeg boek? Maar dan verschijnen er als magie woorden op de pagina. De titel bovenaan leest: 'De Magische Lamp'.

De jongen slaat het boek dicht. Hij weet niet wat er gebeurt en denkt dat hij het zich vast verbeeld heeft. Dan slaat hij voorzicht het boek weer open en de bladzijde is leeg. Maar als snel verschijnen er weer woorden op de lege pagina. Nu staat er een andere titel: 'De Jongen En Het Boek Met 1000 Verhalen'. En de pagina vult zich met het eerste hoofdstuk. De jongen begint te lezen.

Synopsis en indeling

Een tiener vindt een oud boek. Het boek lijkt in eerste instantie leeg, maar al snel blijkt dat het boek een magisch boek is dat telkens het verhaal "schrijft" dat het gevoel van de lezer weergeeft en de lezer verder helpt.

De eerste keer dat de jongen het boek openslaat laat het boek hem magische verhalen zien. De tweede keer dat de jongen het boek openslaat is hij droevig, en het boek laat hem dan ook droevige verhalen lezen.

Elk keer dat de jongen het boek leest krijgen we 3 showcases te zien in dezelfde emotie (met hetzelfde thema) als waar de jongen op dat moment mee zit. Een stukje film en 3 showcases vormen zo een blok en de docent krijgt dan ook heel duidelijk een woord voor zijn/haar showcase mee (magie, verlies, hoop, etc). De show krijgt op deze manier 5 of 6 blokken.

Het boek helpt de jongen tijdens zijn proces. Maar